Oferta

Terapia manualna

Terapia Manualna to zakres technik diagnostycznych i leczeniczych, zajmujący się zaburzeniami funkcjonalnymi narządu ruchu oraz określaniem przyczyn, które do nich prowadzą. W wyniku szczegółowym testom klinicznym terapeuta odnajduje zaburzone struktury, określa stopień ich uszkodzenia oraz poznaje przyczyny dolegliwości.


Celem manualnego leczenia jest poprawa ruchomości tkankowej, a terapeutyczny sukces zależy od prawidłowego monitorowania odpowiedzi tkankowej. Jest to konieczne dla poprawnej diagnozy oraz efektywnego wykonania zabiegów.

Podczas terapii stosowane są pasywne i aktywne techniki m.in. mobilizacji, manipulacji, oscylacji czy technik uwalniania mięśniowo-powięziowego, jak również aktywne ćwiczenia wykonywane przez pacjenta w celu wzmocnienia i poprawy funkcjonalności.

PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu - to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Jakże często zapominamy o tym w naszej codziennej praktyce.

Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań.

Chory powinien być partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania. To on ustala cele terapii. Terapeuta ma w tym wypadku rolę doradczą. Dzięki takiemu podejściu chory nawet z dużą dysfunkcją zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy z terapeutą.

Copyright © 2011 RehaFit | Gabinet rehabilitacji.
Strony Internetowe Bialystok by FiDart